AQL là nhà cung cấp dịch vụ Teambuilding cao cấp với chuỗi dịch vụ Teambuilding kết hợp với hội nghị, họp chiến lược, khóa đào tạo teamwork, ý tưởng, trò chơi teambuilding, sự kiện tạo động lực… Chúng tôi sẵn sàng tổ chức chương team-building trong 2 giờ, 1 buổi, 1 ngày, nhiều ngày tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Safety Leadership

Safety Leadership Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức an toàn cho nhân viên, kỹ sư công ty dầu khí, mà còn giúp các thành viên xây dựng tinh thần đồng đội, phát triển hoàn hảo kỹ năng hợp tác, tăng cường giao tiếp để hiểu biết lẫn nhau trong một đội đa quốc gia...
... Xem tiếp

Trách nhiệm xã hội...

Trách nhiệm xã hội...Ngay khi thành lập AQL nhận thức rõ trách nhiệm với xã hội, vì vậy chính sách kinh doanh của công ty luôn gắn liền chính sách cộng đồng... Xem tiếp