1000 business teams innovate premium
AQL là nhà cung cấp Teambuilding cao cấp với chuỗi dịch vụ Team building kết hợp với hội nghị, họp chiến lược, khóa đào tạo teamwork, ý tưởng, trò chơi teambuilding, sự kiện tạo động lực… Chúng tôi sẵn sàng tổ chức chương team-building trong 2 giờ, 1 buổi, 1 ngày, nhiều ngày tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive Với chiến lược tập trung hoá, và phát triển công ty phục vụ khách hàng truyền thống lâu dài, AQL không ngừng sáng tạo dịch vụ và đổi mới con người. Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, luôn suy nghĩ và hành động tích cực – “biến không thể thành có thể”.... Xem tiếp

Two days Safety Leadership

Two days Safety LeadershipChương trình giúp các thành viên hiểu rõ được kỹ năng giám sát an toàn và hợp tác làm việc tốt nhất. Ngoài phần thảo luận chia sẻ kinh nghiệm an toàn, mọi thành viên tương tác, thử nghiệm với thách thức teambuilding kiểm nghiệm bài tập tình huống về an toàn và xây dựng đội ngũ.
... Xem tiếp

Tin tức