Workshop

AQL thường tổ chức Workshop với các chủ đề Team Effectiveness, Leadership Challenge, Communication Challenge, Safety Day, HSE Day…, kết hợp với đánh giá nhân sự (Team Assesement) hoặc nghiên cứu tổ chức (Survey), nhằm cung cấp cho công ty biết tình trạng nhân sự và tổ chức như thế nào.

Các buổi Teambuilding và workshop tạo nên hiệu quả sự kiện, và tiết kiệm được nhiều ngân sách khi không phải thực hiện đánh giá, nghiên cứu đội ngũ riêng biệt.

Liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết các buổi workshop.