Team Effectivenss
 • Mục tiêu:
  • Giúp các thành viên nhân thức rõ đặc điểm đội hiệu quả
  • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Xây dựng sự hợp tác giữa các bộ phận chức năng
 • Thời lượng: 2 buổi
 • Quy mô: tối thiểu 30 người
 • Chương trình:
  • Khởi động - Hình thành đội
  • Thách thức "Vai trò"
  • Thách thức "Hệ thống"
  • Thách thức "Giao tiếp & mối quan hệ"
 • Ứng dụng:
  • Khóa đào tạo kỹ năng mềm giao tiếp, lãnh đạo
  • Workshop "Đánh giá đội hiệu quả"
  • Khảo sát tổ chức và nhân sự