Standard Program
AQL cung cấp các gói dịch vụ Teambuilding trong 1 buổi, 1 ngày, 2 ngày1 đêm trên toàn quốc Việt Nam. Thường gói dịch vụ chuẩn được xây dựng nhằm đạt mục tiêu tạo động lực, giải trí và phát triển tinh thần đồng đội cho mọi đối tượng công ty. Chương trình không phân biệt cấp độ quản lý, phòng ban, các hoạt động teambuilding được cân bằng giữa trí tuệ và sức mạnh nhằm giúp nhân viên giải tỏa áp lực, tạo nguồn năng lượng mới cho nhân viên.
+ Lợi ích của chương trình chuẩn:
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Tạo động lực
  • Giải trí
  • Xây dựng tinh thần đồng đội
  • Tiết kiệm ngân sách (Không trả phí thuê địa điểm)
  • Phù hợp toàn bộ đối tượng
Để biết chi tiết chương trình chuẩn, vui lòng liên hệ trực tiếp qua email: sales@aqlteambuilding.com với chúng tôi!