Trách nhiệm xã hội...

Chính sách kinh doanh của công ty luôn gắn liền với cộng đồng, với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức và tài trợ như:

  • Chương trình tư vấn sinh viên
  • Chương trình tặng báo sinh viên
  • Chiến dịch mùa hè xanh
  • Chương trình đồng hành trẻ em bất hạnh
  • Chương trình vì người nghèo
  • Teamwork Challenge…

AQL tài trợ và tổ chức với nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên, đã tặng 10.000 tờ SaigonTimes Weekly, Saigon Tines Daily, TBKT Sài Gòn cho nhiều thư viện trường Đại học tại TP.HCM.