WHY AQL TEAMBUILDING…

1. Kênh truyền miệng tích cực

Trên 80% khách hàng của AQL thường được giới thiệu từ chính những khách hàng truyền thống (từ nhân viên đang làm việc hoặc nhân viên cũ của công ty khách hàng). AQL coi trọng và nổ lực tổ chức thành công mọi chương trình của khách hàng như là một cách Marketing hiệu nghiệm nhất.

2. “Mỗi khách hàng một ý tưởng”

Phương châm “Mỗi khách hàng Một ý tưởng” đã giúp AQL tạo nên một thương hiệu khác biệt, uy tín. Trong hơn 14 năm qua, AQL phát triển ý tưởng Teambuilding độc đáo cho rất nhiều tập đoàn như Castrol BP, Roche, Mead Johnson, Tetra Pak, BASF, GsK...

3. Khách hàng luôn hài lòng….

Từ khi hình thành đến nay, AQL tổ chức thành công hơn 1.000 chương trình Teambuilding của khách hàng / đối tác trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, hóa chất, dược phẩm, y khoa, tài chính, ngân hàng, du lịch, hàng không, hàng tiêu dùng , với phần lớn (95%) khách hàng là tập đoàn đa quốc gia, công ty liên doanh và công ty nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam.

AQL luôn tiếp thu những phản hồi của khách hàng để hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

4. Chuyên biệt phân khúc cao cấp - Phục vụ khách hàng lâu dài

Với chiến lược kinh doanh tập trung khai thác “thị trường tiềm năng” và coi trọng phục vụ “khách hàng truyền thống” lâu dài trong các ngành dầu khí - hóa chất, tài chính – ngân hàng, công nghiệp nặng, dịch vụ cao cấp… AQL khẳng định sự phát triển Teambuilding bền vững trong 14 năm qua.

5. Dẫn đầu chất lượng…

Mỗi khi khách hàng yêu cầu, AQL luôn cung cấp dịch vụ Teambuilding với chất lượng cao nhất, và hầu hết các chương trình của AQL đều được khách hàng đánh giá là “có chất lượng”. Tuy nhiên AQL không bằng lòng với những gì đạt được, mà luôn vươn đến “sự hoàn hảo dịch vụ”.

6. Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối

Chúng tôi luôn bảo mật tất cả thông tin liên quan đến chương trình, ý tưởng, trò chơi, thiết kế, hình ảnh của khách hàng. AQL không sử dụng chương trình của khách hàng để quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, facebook khi chưa được phép.