Clients

Với chiến lược đầu tư dài hạn và phân khúc thị trường rõ ràng, AQL luôn hướng đến phục vụ nhu cầu khách hàng chất lượng cao nhất. Dưới đây là danh sách khách hàng và đối tác tiêu biểu chúng tôi đã thực hiện chương trình Teambuilding trong hơn 16 năm qua.
 ACB
 ACCA
 Acer
 ACOM
 Ajinomoto
 Alltech
 APC
 Akzonobel
 Bao Viet Fund
 BASF
 Baxter
 BCCI
 Bayer Cropscience
 BK-IDSE
 Blue Scope Steel
 BP
 Canon
 Casco Adhesives
 Castrol BP Petco 
 Chevron
 Cimigo
 CITS
 Cuulong JOC
 Damco
 Data Craft
 Deutsche Bank
 DHL
 Dragon Capital
 
Ericsson
 Esquel Group 
 F&N
 
FDC - FPT
 FHI

 Fonterra
 FrieslandCampina
 GlaxoSmithKline (GSK)
 GTZ
 Goodyear
 Gyproc
 Hempel
 Hewlett-Packard
 Holcim
 Ikea
 Indochina Capital
 Ipsen
 Japfa
 Jollibee
 JVPC
 Keppel Land
 Kimberly Clark
 KMS
 Lamson JOC
 Linda Gas
 Ly Bao Minh
 Massan
 Mead & Johnson
 Merck
 Nivea
 Nokia
 NovoNordisk
 Nuplex Resins 
 Petechim
 Petronas
 Pesico
 Philips
 Posco ICT
 Roche
 Sandoz
 Sanofi Aventis
 Schindle
 Schneider
 Schlumberger
 Sedona Suites Hanoi
 SG-CIB
 SGVF
 Sigma Coatings
 Siemens
 Solar BK
 Sotrans
 SSI
 Talisman
 Tanner
 Tetra Pak
 Themorfisher
 Tradewind Asia
 Transocean
 UMW
 URC
 Unilever
 VTA
 VNU_HCM
 Victora Hotel & Resort
 Vietnam Air Caterers
 Vietnam Airlines
 Vina Capital
 Vina Project
 Vina Soy
 VSL
 World Bank
 Zuellig Pharma 

Tham khảo một số đánh giá phản hồi khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp AQL để biết chi tiết.