Consultant & Ideas

AQL không những cung cấp chương trình và tổ chức thực hiện, mà còn bán các ý tưởng chương trình, kịch bản, thiết kế, sản phẩm trò chơi cho khách hàng, cho thuê dụng cụ/ trò chơi, đối tác tự tổ chức thực hiện.

Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: sales@aqlteambuilding.com hoặc gọi điện thoại + (84) 908 166 506.