Conference
AQL chuyên cung cấp trọn gói dịch vụ hội nghị, từ hậu cần cho đến các ý tưởng tổ chức hiệu quả, tạo hiệu ứng cho các buổi hội nghị khu vực, vùng, hoặc các buổi hội thảo, họp nhóm triển khai chiến lược toàn công ty.
Tùy theo mục tiêu khách hàng, AQL có thể thực hiện ý tưởng chương trình hoặc chỉ cung cấp Business game, Game Show..., khách hàng tự tiến hành tổ chức hậu cần hoặc lựa chọn đối tác phù hợp với ngân sách của công ty.