The Quality...
AQL do Nguyễn Hòa An (A) và Đỗ Thị Mỹ Lý (L) sáng lập với chiến lược chinh phục thị trường bằng chất lượng (Quality).
Chúng tôi không chỉ cung cấp teambuilding mà còn luôn sống nguyên tắc của một đội hiệu quả. Chúng tôi luôn nổ lực phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất vì đó chính là thương hiệu và sự sống còn của AQL.
Trình tự đáp ứng nhu cầu của nỗi khách hàng như sau:
  • Bước 1: Chúng tôi cùng ngồi với khách hàng để phân tích rõ mục tiêu và nhu cầu.
  • Bước 2: Thảo luận về cấu trúc của tổ chức, bộ phận cần teambuilding/đào tạo và ngân sách dự kiến.
  • Bước 3: Dựa trên tình trạng tổ chức và những yêu cầu, chúng tôi nghiên cứu chương trình và môi trường đào tạo phù hợp nhất.
  • Bước 4: Chúng tôi thiết kế và đề nghị chương trình cho khách hàng phản hồi ý kiến.
  • Bước 5: Dựa trên những góp ý của khách hàng, chúng tôi sẽ điều chỉnh chương trình nhằm đáp ứng tất cả mục tiêu.
  • Bước 6: Sau khi khách hàng chấp nhận, AQL sắp xếp nhân sự, thiết kế chi tiết kịch bản, đánh giá an toàn.
  • Bước 7: Phương án triển khai và huấn luyện cho toàn bộ đội dự án, với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, thử nghiệm game trên site.