Amazing Race Vietnam
Amazing Race Việt Nam là chương trình Teambuilding trí tuệ kết hợp khám phá văn hóa, được AQL thiết kế đầu tiên tại Việt Nam năm 2006. Chương trình Amazing Race qua các địa danh nổi tiếng tại Sài Gòn (HCM), Vũng Tàu, Hà Nội, Huế, Phan Thiết, Nha Trang, Bình Định, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Bình, côn Đảo, Phú Quốc, Sapa, Hà Tiên... do AQL thực hiện.
 • Mục tiêu:
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Phát triển giao tiếp
  • Tinh thần đồng đội
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Leadership
  • Giải trí
 • Thời lượng: 1 buổi
 • Đối tượng: Phù hợp với đối tượng cấp chuyên gia nước ngoài, quản lý, giám sát, nhân viên văn phòng…
 • Quy mô thích hợp:
  • Tối thiểu: 10 người
  • Tối đa: 60 người
 • Ứng dụng:
  • Họp chiến lược
  • Hội nghị vùng, khu vực
  • Thăng tiến quản lý tiềm năng