48 hours Adventures

Chương trình “48 giờ thách thức Teambuilding” được thiết kế trí tuệ, mới lạ và đầy thử thách nhằm giúp người tham dự hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh tập thể, rèn luyện tinh thần vượt khó, phát triển kỹ năng hợp tác, kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ. Trải qua 48 giờ, cùng ăn, cùng di chuyển, cùng ngủ và cùng vượt thách thức, các thành viên trải nghiệm cuộc sống đồng đội đầy ý nghĩa.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp AQL qua email: sales@aqlteambuilding.com