THE TEAMBUILDING COMPANYTại Việt Nam, AQL được biết đến như Công ty Teambuilding chuyên nghiệp, với chuỗi dịch vụ Teambuilding cao cấp gồm Teambuilding Activities, Teambuilding Training, Teambuilding Workshop, Teambuilding Conferences, Teambuilding Meetings, Teambuilding Events, Teambuilding Games, Ideas...