home banner 2 home banner 3 home banner 1
AQL là nhà cung cấp Teambuilding cao cấp với chuỗi dịch vụ Team building kết hợp với hội nghị, họp chiến lược, khóa đào tạo teamwork, ý tưởng, trò chơi teambuilding, sự kiện tạo động lực… Chúng tôi sẵn sàng tổ chức chương team-building trong 2 giờ, 1 buổi, 1 ngày, nhiều ngày tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Inflatable Rock Climbing Wall

Inflatable Rock Climbing Wall “Vượt núi”, một trò chơi luôn tạo cho người tham dự cảm nhận rõ về giá trị của “vai trò” trong “hệ thống” quan trọng như thế nào! Mỗi cá nhân đều ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc/ nhiệm vụ được giao, nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Một hệ thống trì trệ khi nhiều cá nhân thiếu trách nhiệm thực hiện sai định hướng và mục tiêu (làm sai đi sai lại nhiều lần)... Xem tiếp

Two days Safety Leadership

Two days Safety LeadershipChương trình giúp các thành viên hiểu rõ được kỹ năng giám sát an toàn và hợp tác làm việc tốt nhất. Ngoài phần thảo luận chia sẻ kinh nghiệm an toàn, mọi thành viên tương tác, thử nghiệm với thách thức teambuilding kiểm nghiệm bài tập tình huống về an toàn và xây dựng đội ngũ.
... Xem tiếp

Tin tức