Ngày An Toàn

Mục tiêu:

 • Giúp nhân viên ghi nhớ quy tắc an toàn và hiểu rõ tình huống chống ngã trong thi công.

 • Giúp nhân viên biết cách xử lý các tình huống “First aid” tại công trình thi công thang máy.

 • Giúp nhân viên lưu ý các tình huống "Suýt bị" trong quá trình thi công.

Lợi ích của chương trình:

 • Phát triển tinh thần đồng đội và kỹ luật.

 • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề theo đội hiệu quả và an toàn.

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp trong môi trường áp lực.

 • Xây dựng sự tin cậy lẫn nhau.

 • Phát triển tinh thần đồng đội và kỹ luật.

 • Phát triển kỹ năng hợp tác và tuân thủ nguyên tác an toàn.

Chương trình:

 • 07:45 08:00    Tập trung

 • 08:00 – 08:30    Khởi động & chia đội

 • 08:30 – 09:00    Openning speech

 • 09:00 – 11:20    Fall Protection Game, First Aid Game, Near Miss Game

 • 11:20 – 11:45    Tổng kết tình huống an toàn và các bài học

 • 11:45 – 12:00    Phát thưởng

Ứng dụng:

 • Hội nghị an toàn (Safety Day), sức khỏe (HSE Day);

 • Giới thiệu giá trị văn hóa / Giá trị cốt lõi tập đoàn (Core Values Launch)

 • Thời lượng 1 buổi hoặc 1 ngày 

 • Địa điểm thích hợp: Bình Quới 2 hoặc Văn Thánh – TP.HCM

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn khách hàng qua email hoặc điện thoại 0908-166-506


Các tin khác