GSK National Conference

Dear Ly,

Sales Excellence Program has met expectation both audience and management board. Thank you very much Ly and team. You have done very good job!

Le Nu Minh Hoai - Business Unit Director, GSK

Dear Ly, anh An,

Thuỷ thay mặt các bạn tham gia chương trình “sales excellence”, gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn và công ty AQL Teambuilding.

Chương trình được các bạn bên công ty GSK hết lời khen ngợi, sự thành công chương trình là nhờ sự hỗ trợ rất nhiều của AQL. Các bạn đã tổ chức, biên tập nội dung, lên kịch bản, hướng dẫn tư vấn GSK rất nhiều để chương trình chạy một cách trôi chảy và thành công.

Thuỷ cũng gửi cảm ớn đến nhóm Media đã xử lý clip, thiết kế Poster rất tuyệt! Cảm ơn nhóm các bạn đã thực hiện trong chương trình ngày 15/11.

Thuỷ rất vui nếu có cơ hội làm việc với Công ty AQL, các bạn làm việt rất nhiệt tình và chuyên nghiệp!

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều,

Thu Thuỷ, Sales Manager  FF_BU1