Dream Day
Từ năm 2009, AQL xúc tiến tổ chức Dream Day cho các em học sinh nghèo hiếu học, có chí hướng phấn đấu vì tương lai tốt đẹp, tại Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM...  Chương trình Dream Day giúp em biến ước mơ thành hiện thực...
Dream Day được hỗ trợ bởi AQL và công ty đối tác, khách hàng, với những hoạt động ý nghĩa như cấp học bổng, tổ chức hoạt động tư vấn, trò chơi "ước mơ", tài trợ cơ sở vật chất và thiết bị, đồ dùng học tập...
Năm 2012, AQL khuyến khích nhân viên tham gia hỗ trợ chương trình "Fight For Dreams" do FFD điều hành.
Để biết chi tiết chương trình Dream Day, liên hệ trực tiếp chúng tôi qua email: mkt@aqlteambuilding.com